Επέκταση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας

Επέκταση Εγγύησης Καλής Λειτουργίας Karenta

 

Επιπρόσθετα της εγγύησης καλής λειτουργίας που παρέχεται με κάθε αυτοκίνητο Karenta που ανήκει στα προγράμματα Das WeltAuto και Audi Approved Plus, σας παρέχουμε τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης, ανάλογα με την κατηγορία του αυτοκινήτου που έχετε επιλέξει.

Οι προσφερόμενες καλύψεις επεκτείνουν τόσο τον χρόνο όσο και το όριο των χιλιομέτρων ισχύος της εγγύησης για κάθε κατηγορία αυτοκινήτου (Platinum, Gold ή Silver) και είναι ακριβώς ίδιες με αυτές της αρχικά παρεχόμενης εγγύησης.  

Οι όροι της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ξεκάθαροι και μπορείτε να τους δείτε παρακάτω:

 

Η επέκταση ισχύος της εγγύησης σε κάθε κατηγορία είναι:
 
Κατηγορία Platinum

 

Επέκταση κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Karenta, με ανώτατο όριο κάλυψης 100.000χλμ., όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

 

  Κατηγορία Gold

 

Επέκταση κατά 12 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Karenta, με ανώτατο όριο κάλυψης 150.000χλμ., όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο

 

Κατηγορία Silver

 

Επέκταση κατά 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της παρεχομένης εγγύησης της Karenta, με ανώτατο όριο κάλυψης 175.000χλμ., όποιο από τα δυο συμβεί πρώτο.

Στόχος του προγράμματος επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι να ξενοιάσετε από τυχόν μηχανικές βλάβες, που μπορεί να προκύψουν μετά την πάροδο του 1 χρόνου, με value for money υπηρεσίες και ξεκάθαρους όρους χρήσης τους.